Smålån för företagare och entreprenörer

Smålån används ofta likvärdigt med snabblån och smslån, detta är för att långivarna vill påpeka att det är ett litet lån, men det finns också två andra lån som kallas för smålån. Det ena är ett lån för nya företagare som håller på att starta en verksamhet och ett annat är för människor i utsatta länder som vill bli självförsörjande genom en verksamhet. Är du privatperson och behöver ett litet lån, kan du läsa våra artiklar om snabblån istället, då vi här kommer att vända oss till företagen och gå mer in på hur smålån för dessa fungerar.

 

Smålån för företag

Smålån för företag

Ska du starta ett företag i Sverige och vill ta ett mindre lån utan någon säkerhet finns det statligt ägda företag som har som syfte att hjälpa nya företag med rådgivning och kapital, detta för att skapa arbetstillfällen och öka Sveriges konkurrenskraft. Dessa företag är framförallt till för företagare med svårigheter att finansiera verksamheten med de vanliga banklånen.

De statliga företagen brukar erbjuda fem olika typer av lån eller krediter, så här brukar de se ut:

  • Smålån eller mikrolån – Dessa är för de som håller på att starta ett nytt företag och som behöver låna max 250 000kr. För att få ett sådant lån får man inte inneha några skulder hos Kronofogden och vanligtvis är det affärsidén som avgör om lånet blir beviljat eller inte. Däremot brukar de inte bry sig om din inkomst, så oavsett om du inte tjänar någonting eller 600 000kr/år spelar ingen roll eftersom tanken är att du ska kunna leva på ditt nya företag. Oftast får du låna till hela ditt kapitalbehov.
  • Innovationslån – Detta är för nya företag som vill utvecklas, det gäller för både utveckling av innovationer och produkter. Verksamheten måste låna en minsta summa på 50 000kr och även finansiera delar av dess utveckling från annat håll.
  • Tillväxtlån – Dessa är för företag som redan är etablerade och som vill utvecklas, både vad det gäller idéer och innovationer. Verksamheten måste låna en minsta summa på 250 000kr, vilka ska återbetalas inom 10 år och det krävs oftast en borgen och en företagsinteckning.
  • Exportlån – Detta lån är till för verksamheter som vill börja exportera sina varor eller tjänster. Dessa lån har en återbetalningstid på 3 – 5 år.
  • Företagslån – Dessa är för andra behov av lån än de som nämns ovan. Detta lån kräver även det oftast en borgen och en företagsinteckning.

Starta verksamhet utomlands med smålån

Smålån (mikrolån, mikrokrediter) används inom hela EU och vanligen kallas de också för Progress – mikrolån av Europeiska Kommissionen. Detta betyder att om du är en medborgare inom EU och har planer på att flytta utomlands för att starta upp en verksamhet, kan du även göra en ansökan om ett smålån i det landet du flyttar till.
Oftast ligger beloppet för lånet kring 25 000 Euro, vilket motsvarar ungefär samma summa som ett vanligt smålån för företagare. Mer om detta kan man läsa på Europeiska kommissionens hemsida.

Smålån för små entreprenörer

Smålån är ett mindre lån som också vänder sig till människor i utsatta länder som vill bli självförsörjande genom att starta upp en egen liten verksamhet. Dessa smålån, oftast på bara några enstaka tusenlappar, har hjälpt mängder med människor i mindre välbärgade områden i världen att komma på fötter och gjort att de numer kan försörja sig själva med sina verksamheter.
Men dessa smålån har fått ta emot mycket kritik, många anser att bankerna tar ut alldeles för höga räntor på dessa, vilket kan försvåra för de utsatta små entreprenörerna att återbetala sina lån. Somliga har dessutom hamnat i skuldfällan efter att de fått ta nya lån för att kunna betala sina smålån, men i huvudsak har dessa smålån gjort succé och hjälpt ett stort antal människor att komma på fötter.