Vad innebär låneskydd?

De flesta banker erbjuder låneskydd när man tar ett lån, det ger dig ersättning vid arbetslöshet eller en längre sjukskrivning och gäller också vid dödsfall så inte din partner behöver betala ditt lån om du avlider. Ett låneskydd kan vara värt att teckna för att täcka dessa tråkigheter, så överväg alternativet noggrant.

Låneskydd

Förklaring låneskydd

 1. Vid arbetslöshet eller långtidssjukskrivning gäller skyddet efter en karenstid på 30-60 dagar. Om du avlider täcker det hela eller en del av lånet.
 2. Låneskyddet gäller både amortering och ränta, det täcker kostnaderna till ett maxbelopp under 1 års tid.
 3. Du kan välja att bara försäkra en del av lånet. Du kan alltså teckna låneskydd för halva lånet och då få hälften i ersättning när skyddet används. Om du till exempel har ett lån som kostar 3000kr/mån och har låneskydd på halva lånet, får du ersättning på 1500kr/mån.
 4. Priset för ditt låneskydd är individuellt och beror på din ålder och det försäkrade beloppet.
 5. Premien för låneskyddet tillkommer din vanliga månadsfaktura för lånet. Oftast är avgiften 4-8% av månadskostnaden, Om du betalar 3000: -/mån för lånet blir det med låneskyddet istället 3100-3300kr.
 6. Låneskydd gäller oftast bolån och privatlån, inte snabblån

Bolåneskydd

Det här gäller för låneskyddat bolån:

 • Innan du kan få ersättning måste du haft låneskyddet en viss tid, vanligen 150-180 dagar. Du får alltså ingen ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning som inträffar de första 5-6 månaderna.
 • Beroende på ditt avtal får du ersättning efter en karenstid på 30-60 dagar vid arbetslöshet eller sjukskrivning som inträffat under kvalifikationstiden.
 • Oftast gäller ersättningen under 12 månader som längst och täcker upp till ett maxbelopp, vanligen 15 000kr/mån. Har du försäkrat hela lånet täcker det alla månadskostnader.
 • Maxbeloppet vid dödsfall brukar ligga på 40 prisbasbelopp, ca.1 772 000kr, vanligen minskar maxbeloppet allteftersom efter en viss ålder, med start kring 55 år. Om du avlider täcker låneskyddet hela eller en del av lånet beroende på summan och din försäkring.

Privatlån

Detta gäller för låneskydd till privatlån:

 1. Privatlån har en kortare kvalifikationstid än bolån och oftast måste du haft skyddet under ca.60-150 dagar innan du har rätt till ersättning.
 2. Det finns undantag, men oftast är karenstiden om du blir arbetslös eller sjuk 30 dagar, ibland längre.
 3. Det vanligaste är en maxersättning på 15 000kr/mån under ett års tid.
 4. Maxersättningen vid dödsfall varierar beroende på långivaren.

Krav för låneskydd

Dessa krav gäller för tecknande av låneskydd:

 1. Att du är folkbokförd i Sverige.
 2. Att du är inskriven i den svenska försäkringskassan.
 3. Att du är fullt arbetsför.
 4. Att du har en tillsvidareanställning.
 5. Att du är 18 – 65 år, är du över 65 år kan du inte teckna låneskydd.
 6. Oftast måste du fylla i en hälsodeklaration.
 7. Du får inte vara varslad eller medveten om en kommande uppsägning.
 8. Du får inte vara medveten om någon pågående sjukdom med symptom som kan göra att du behöver sjukskrivas.

Ersättning vid arbetslöshet

 1. Du får ingen ersättning vid uppsägning, arbetslösheten måste vara ofrivillig.
 2. Tackar du nej till en annan tjänst som arbetsgivaren erbjudit och som passar dina erfarenheter, kvalifikationer och är i ditt närområde, får du inte ersättning.
 3. Ersättningen gäller endast vid helt avslutad tjänst, inte vid minskad arbetstid som till exempel från heltid till deltid.
 4. Du får ingen ersättning om du får inkomst från något annat arbete.
 5. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka nytt arbete.
 6. Du måste leva på någon typ av arbetsmarknadsstöd eller A-kassa.

Ersättning vid sjukskrivning

 1. Du får inte vara deltidssjukskriven utan måste ha en arbetsförmåga som är helt nedsatt.
 2. Du måste styrka sjukskrivningen med ett läkarintyg som du skickar till banken eller företaget som erbjuder låneskyddet.
 3. Du måste behandlas eller rehabiliteras för din sjukdom eller skada.
 4. Du får inte utföra någon typ av inkomstbringande arbete under tiden för sjukskrivningen.